CLC Head Office

CLC BRANCHES

Jaipur Center

Shri Shyam Tower, Plot No. 295-B, 10B Colony, Main Gopalpura Bypass Road,
Ph.: 0141-6991777
Mob.: 98292-37884

Jodhpur Center

“9-A” Bhati Chouraha, Ratanada, Jodhapur
PH.: 0291-2512203
Mob.: 94133-44486

Alwar Center

Plot No. 966, Vijay Nagar, Jail Circle, Alwar
Ph.: 0144-2730388
Mob.: 99832-37886

Bikaner Center

4-D-5
JNV Colony, Bikaner
Ph.: 0151-2230713
Mob.: 94140-37885

Kota Center

Talwandi : 234-B, Sunvillage Hostel, Talwandi Circle, Kota,
Tel.: 72300-71214