CLC Head Office

CLC BRANCHES

Alwar Center

"Sankalpsthali" Plot No. 966, Vijay Nagar, Jail Circle, Alwar
Ph.: 0144-2730388 • Mob.: 99832-37886

Jaipur TS Center

F-14, Ram Path, Shyam Nagar, New Sanganer Road, Sodala, Jaipur
Mob.: 92519-84714

Bikaner TS Center

Youth Library, LNC Building 8-A-41, J.N. Vyas Colony, Jaipur
Mob.: 94612-08054

Kota TS Center

Modi College, Dada Badi, Kota
Mobi.: 72300-71214

JODHPUR, TS Center

C-5, Mahaveer Nagar, Near Shivam Hospital, Bhaskar Circle, Ratanada, Jodhpur (Raj.
Mob. No.: 9413344486

BURARI, DELHI TS Center

Safalta Career Institute Private Limited 326, Third floor, Village, Burari, North Delhi (110084)
Mob. No.: 91499-44002