CLC Head Office

CLC BRANCHES

Jaipur Center

Mr. Vinod Sharma
(Center Head)
Shri Shyam Tower, Plot No. 295, Main Gopalpura Bypass Road, Jaipur
Ph.: 0141-6991777
Mob.: 99837-84888

Jodhpur Center

Mr. Navratan Jangir
(Center Head)
“9-A” Bhati Chouraha, Ratanada,
Jodhpur
PH.: 0291-2512203
Mob.: 94133-44486

Alwar Center

Mr. Virendra Choudhary
(Center Head)
Plot No. 966, Vijay Nagar, Jail Circle,
Alwar
Ph.: 0144-2730388
Mob.: 99832-37886

Kota TS Center

Mr. Pardeep Kumar
(Center Head)
234-B, Sunvillage Hostel, Talwandi Circle, Talwandi, Kota
Ph.: 0744-2407988
Mobi.: 72300-71214